Dijital Pazarlamada Stratejinin Önemi

Pazarlama iletişiminin yeni dünyası "Dijital Pazarlama"... Her pazarlama iletişimi planlamasında önemli olan iyi belirlenmiş bir strateji, dijital pazarlama faliyetleri için de fevkalede önemli.

Dijial pazarlama stratejinizi belirlerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etken "ölçülebilirliğin" sağladığı avantaj olmalı. Pazarlama iletişiminin ayaklarından biri olan marka için medya kullanımı dijital pazarlama dünyasında "Yatırım Getirisi" kavramıyla birleşerek olağanüstü bir değerlendirme ve yön belirleme fırsatı sağlıyor.