KVKK Aydınlatma Metni

Omedya Bilişim Yazılım Tasarım A.Ş. ve bağlı organizasyon ve markaları, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu sebeple kişisel verilerin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK" ya da “Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile müşterinin hak ve özgürlükleri hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmektedir. Bu bilgilendirme, ilgili Kanun’un 10. Maddesi  gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 

Müşteri’ye ait kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları:  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, müşteriden alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Firmamız tarafından kişisel verileri çeşitli kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.

Omedya Bilişim A.Ş. web sitesi yazılım ve tasarımı, kurumsal kimlik tasarımları, mail ve web hosting hizmetleri vermekte ve bu kapsamda şirketimiz tarafından teknik gereklilikler doğrultusunda bazı kişisel verileriniz alınmaktadır. Verileriniz elektronik ortamda ya da düzenlenen matbuu sözleşmeler üzerinde bulunan bilgilerle sınırla kalmak kaydıyla basılı ortamlarda temin edilebilmektedir. Sınırlı türde alınan (ad-soyad-e-posta adresi-şirket ticari ünvan bilgileri ve iletişim adresleri) kanun kapsamında veri sorumlusu olarak Omedya Bilişim Yazılım Tasarım A.Ş. tarafından saklanmakta ve her türlü güvenliği alınmaktadır. Toplanan bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve duyurulması amacı ile sadece şirketimiz bünyesinde kullanılmaktadır.

Omedya Bilişim A.Ş. e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler Farkond.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Farkonda.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan "İletileri almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın." linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde ve Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanılabilmesi amacıyla; faaliyet, amaç ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmeyi sağlayacak müşteriye ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla Firmamız tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:  KVKK uyarınca, müşteriden alınan ve Firmamız tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileri Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, Firmamızın faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu kurumlar, hizmet verilen şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçiler, ile faaliyetleri yürütülen şirketler / iş ortakları yasal olarak paylaşılması gereken adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve Kanunda belirtilen şartlarda Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Güvenlik ve Saklama: Firmamız tarafından temin edilen ve saklanan kişisel veriler saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel veriler Müşteri’ye bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Firmamız (Şirket) veri akışlarından çıkarılabilecektir.

KVKK Gereği Müşteri’nin Hakları: Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği  Müşteri, her zaman Firmamıza başvurarak kişisel veriler hakkında bilgi alma, düzeltme/ değiştirme/ silme talebinde bulunma, veri işleme onayını geri alma, verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerini kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Herhangi bir zamanda, Firmamız tarafından işlenen müşteri verilerine ait işleme haklarından vazgeçilebilir ya da verilerin doğruluğu ve güncelliği sorgulanabilir. Bu kapsamdaki müşteri hakları yürürlükte bulunmaktadır. Müşteri, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip olduğu hakları kullanabilmek için, online olarak Firmamız Web sitesi üzerinden veya doğrudan Firmamız çalışanları ile mesafeli iletişim kanalları ile yahut yüz yüze iletişime geçerek, paylaştığı bilgileri doğru ve güncel olarak bildirmek durumundadır. Aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen Müşteri’ye ait olacaktır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ve sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi belirten belgeler ve talebinizi ileten başvurunuzu 100. Yıl Bulvarı No:55/C-21, Ostim, Yenimahalle - ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 0 312 385 58 20-21 nolu telefon numarasından iletibilirsiniz. Ayrıca omedyabilisim@hs02.kep.tr adresine de bu talebinizi iletibilirsiniz. Bu kapsamda yapılan başvurular kimlik doğrulamasını takiben işleme alınacak ve ilgilisine geri bildirimde bulunulacaktır.

Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı Hakkında Bilgilendirme: Bu Çerez Politikası Omedya Bilişim Yazılım Tasarım A.Ş. (kısaca “Omedya” olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen internet sitelerini ve mobil platformları kapsamakta olup çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi veya mobil sitemizi platformu kullanarak çerezlerin işbu Politika’da belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

1.1.Çerez (Cookie) Nedir?
Çerezler, bir internet sitesi veya mobil platform ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

1.2.Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır, türleri nelerdir?
Çerezler internet sitesinin düzgün çalışması, hız ve benzeri optimizasyonların yapılabilmesi, hataların tespiti, ziyaretçi tercih ve ayarlarının hatırlanması gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.
Oturum Çerezleri:İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler: Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Ticari Çerezler: İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması, daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

2. Çerez kullanımımıza ilişkin bilgiler.
2.1. İnternet Sitelerimizin veya Mobil Platformlarımızın Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler;
a.Şirket tarafından ve/veya,ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

2.2. Cihazınızdan Aldığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?
Çerezler; İnternet sitelerimizi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin, İnternet sitelerimizde veya mobil platformlarımızda cevapladığınız anket veya değerlendirmeye ilişkin bilgi ve sonuçların ve Tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.
Ayrıca, internet sitelerimizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

2.3. Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim?
İnternet sitelerimizi ve mobil platformlarımızı kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme, internet sitelerimize ve mobil platformlarımıza yapacağınız ilk ziyarette açılır pencere ile verilir. Bu pencereyi kapattığınızda Politikamız’ı kabul etmiş sayılırsınız.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.
Politikamız’ı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle; Politikamız’ı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

OMEDYA Bilişim Yazılım Tasarım A.Ş.

 

 

Diğer İçerikler